مقالات آموزشی

میکروسکوپ

میکروسکوپ دانش آموزی ارزان

میکروسکوپ

میکروسکوپ (از یونانی μικρόσκοπεῖν) یا ریزبین دستگاهی برای دیدن اشیای خیلی کوچک است که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند.

انواع مختلفی دارد؛ در میکروسکوپ نوری یا معمولی، نمونه در اثر تابش نور قابل دیدن میشود، درحالی که در نوع  الکترونی، از تابش الکترونها در خلاء (به جای تابش نور) برای ثبت تصویر استفاده میشود.

در طول سده هجدهم میکروسکوپ در گروه ابزارهای سرگرمی به‌شمار می‌آمد. اولین میکروسکوپ را ۴۰۰ سال پیش رابرت هوک ساخت و با ان توانست قطعه ای از چوب پنبه را با دقت ببیند.

اصطلاح سلول به معنای اتاق کوچک است. رابرت هوک برای حفره‌های چوب پنبه به کار برد.

پس از آن میکروسکوپ دیگری ساخت.ه شد. که با ان توانستند موجودات ریز درون اب را ببینند.

با پژوهش‌های بیشتر پیشرفتهای چشمگیری در شیوه ساخت عدسی شیئی بدست آمد.

به‌طوری که عدسی‌های دیگر به صورت ذره بین‌های معمولی نبودند. بلکه خطاهای موجود در آن‌ها که به کجنمایی معروف هستند. رفع شده‌اند و آن‌ها می‌توانستند جزئیات یک شی را دقیقاً نشان دهند.

پس از آن در طی پنجاه سال، پژوهشگران بسیاری کوشیدند تا بر کیفیت و مرغوبیت آن بیفزایند. سرانجام ارنست آبه توانست پایه دانشی میزان بزرگنمایی میکرو.سکوپ را تعریف کند.

بزرگنمایی شئی در میکروسکوپ‌های پژوهشی نوین معمولاً ۳X, 6X, 10X, 12X, 40X و ۱۰۰X است. در نتیجه بزرگنمایی در این مدل بین ۱۸ تا ۱۵۰۰ برابر است. چون بزرگنمایی مدل نوری به علت وجود محدودیت پراش از بازه معینی فراتر نمی‌رود برای بررسی بسیاری از پدیده‌هایی که نیاز به بزرگنمایی خیلی بیشتر دارند سودمند است.

بررسی‌های بسیاری صورت گرفت تا ابزار دقیق تری با بزرگنمایی بیشتر ساخت.ه شود. نتیجه این پژوهش‌ها به ساختن میکروسکوپ الکترونی انجامید.

انواع میکروسکوپ از نظر نوع آشکارساز

 نو.ری

 نوری عبوری

نوری بازتابی

 الکتر.ونی

 الک.ترونی روبشی

 ال.کترونی عبوری

پرآب روبشی

 نی.روی جانبی

 نیروی اتمی

 نیروی مغناطیسی

 تونلی روبشی

 میدان نزدیک نوری

 ولتاژ پویشی

 از نظر ساختمان داخلی

خرید میکروسکوپ دانش آموزی از ابومارکت آرسی

دیدگاهتان را بنویسید